BẢNG BÁO GIÁ THUÊ XE 29 CHỖ TẠI HÀ NỘI – THUÊ XE DU LỊCH HOÀNG QUÂN

Lịch trình Đơn giá
Giá thuê xe 29 chỗ phục vụ nội thành dưới 100km, thời gian 8 tiếng/ngày 1.100.000 đ
Giá thuê xe 29 chỗ phục vụ theo lịch trình dưới 100km, thời gian 10 tiếng/ngày 1.200.000 đ
Giá thuê xe 29 chỗ phục vụ theo lịch trình từ 100-150km, thời gian 10 tiếng/ngày 1.400.000 đ
Giá thuê xe 29 chỗ phục vụ theo lịch trình từ 150-200km, thời gian 10 tiếng/ngày 1.600.000 đ
Giá thuê xe 29 chỗ phục vụ theo lịch trình trên 200km, thời gian 12 tiếng/ngày 8.500/km
Giá thuê xe 29 chỗ phục vụ đưa đón sân bay, thời gian 3 tiếng/chuyến 850.000 đ

BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE 29 CHỖ ĐI MỘT SỐ TUYẾN

Đơn vị tính: vnđ

Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Làng Đồng Kỵ – Hà Nội 1,521,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Bát Tràng – Hà Nội 1,656,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Bà Chúa Kho – Hà Nội 1,602,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Thầy – Tây Phương – Hà Nội 1,764,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Thầy – Chùa Trăm Gian – Hà Nội 1,899,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Sơn Tây – Hà Nội 1,683,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Sơn Tây – Đồng Mô – Hà Nội 1,791,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Xuân Mai – Hà Nội 1,656,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Bút Tháp – Hà Nội 1,575,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Đồ sơn – Hà nội 2,304,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Ninh bình – Hà nội 2,142,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Hải phòng – Hà nội 2,142,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Hạ long – Hà nội 3,114,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Uông bí – Hà nội 2,142,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Quất lâm – Hà nội 2,466,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Vinh 2,790,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Hải dương – Hà nội 1,926,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Hà nam – Hà nội 1,872,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Dâu – Chùa Bút Tháp – Hà Nội 1,602,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Bút Tháp – Đông Hồ – Hà Nội 1,683,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Làng Đông Hồ – Hà Nội 1,656,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Tam Đảo – Hà Nội 1,926,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Đậu (Thường Tín) – Hà Nội 1,575,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Trăm gian – Hà Nội 1,521,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Hương – Hà Nội 1,764,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà nội-Nội bài- Hà nội 1,656,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà nội- Nội bài – Hà nội & thăm 01 vòng thành phố 1,710,000
Cho thuê xe 29 chỗ Thăm quan Hà nội 01 ngày 1,656,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Cổ loa – Hà nội 1,548,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà nội-Chùa Trăm Gian-Vạn phúc- Hạ thái – Hà nội 1,872,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà nội-Chùa Thầy-Vạn Phúc-Hà nội 1,791,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Bắc Ninh – Hà nội 1,602,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Bắc Giang – Hà nội 1,764,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Chi Lăng 1,750,500
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Lạng Sơn – Hà nội 2,952,000
Cho thuê xe 29 chỗ Thăm Lạng Sơn 1 ngày 1,575,000
Cho thuê xe 29 chỗ Lạng Sơn – Đồng Đăng – Lạng Sơn 1,494,000
Cho thuê xe 29 chỗ Lạng Sơn – Hữu Nghị Quan – Lạng Sơn 1,521,000
Cho thuê xe 29 chỗ Đồng Đăng – Hữu Nghị Quan 1,413,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Thái Nguyên – Hà nội 1,980,000
Cho thuê xe 29 chỗ Thái Nguyên – Hồ Núi Cốc 1,480,500
Cho thuê xe 29 chỗ Thái Nguyên – Bắc Cạn 1,656,000
Cho thuê xe 29 chỗ Bắc Cạn – Hồ Ba Bể 1,642,500
Cho thuê xe 29 chỗ Bắc Cạn – Phủ Thông 1,494,000
Cho thuê xe 29 chỗ Phủ  Thông  – Chợ Rã – Hồ Ba Bể 1,575,000
Cho thuê xe 29 chỗ Cao Bằng  – Bắc Cạn 1,791,000
Cho thuê xe 29 chỗ Thăm Cao Bằng 1/2 ngày 2,223,000
Cho thuê xe 29 chỗ Cao Bằng – Phủ Thông 1,737,000
Cho thuê xe 29 chỗ Cao Bằng – Hồ Ba Bể 1,872,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Cao Bằng – Hà nội 5,382,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Hoà Bình – Hà Nội 1,926,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hoà Bình – Lòng hồ sông Đà – Hoà Bình 1,467,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hoà Bình – Làng Mường Dao – Hoà Bình 1,494,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hoà Bình – Mai Châu – Hoà Bình 1,872,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hoà Bình – Ninh Bình 1,764,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Hoà Bình – Mai Châu – Hoà Bình – Ninh Bình – HN 4,572,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Hoà Bình – Ninh Bình (TC, BĐ, Đinh Lê)- Hạ Long- H.Nội 6,030,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Hoà Bình – Mai Châu – Hoà Bình – H. Nội 3,033,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Mộc Châu – Hà nội 4,086,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Sơn La – Hà nội 5,868,000
Cho thuê xe 29 chỗ Sơn La – Điện Biên 1,926,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Tuần Giáo 3,843,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Sơn La – Tuần Giáo – Điện Biên 4,491,000
Cho thuê xe 29 chỗ Thăm Điện Biên 1/2 ngày 1,521,000
Cho thuê xe 29 chỗ Thăm Điện Biên cả ngày 1,656,000
Cho thuê xe 29 chỗ Điện Biên – Tây Trang – Điện Biên 1,602,000
Cho thuê xe 29 chỗ Điện Biên – Lai Châu 1,656,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Tuần Giáo – Lai Châu 4,653,000
Cho thuê xe 29 chỗ Thăm Lai Châu 1/2 ngày 1,521,000
Cho thuê xe 29 chỗ Cao Bằng – Thác Bản Gốc – cao Bằng 1,980,000
Cho thuê xe 29 chỗ Cao Bằng – Pác Bó – Cao Bằng 1,764,000
Cho thuê xe 29 chỗ Cao Bằng – Trà Lĩnh (Biên giới ) – Cao Bằng 1,683,000
Cho thuê xe 29 chỗ Cao Bằng – Lạng Sơn 1,818,000
Cho thuê xe 29 chỗ Yên Bái – Tuyên Quang 1,656,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Tuyên Quang 1,872,000
Cho thuê xe 29 chỗ Thái Nguyên – Tuyên Quang – Hà Giang 2,223,000
Cho thuê xe 29 chỗ Tuyên Quang – Hà Giang 1,845,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Phúc Yên – Hà nội 1,737,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Vĩnh Yên – Hà nội 1,764,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Việt Trì – Hà nội 1,926,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Đền Hùng – Hà Nội 1,980,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Phú Thọ – Hà nội 2,142,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Yên Bái – Hà nội 3,438,000
Cho thuê xe 29 chỗ Yên Bái  – Lào Cai 1,872,000
Cho thuê xe 29 chỗ Yên Bái – Thái Nguyên 1,818,000
Cho thuê xe 29 chỗ Thái Nguyên – Bắc Cạn 1,656,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Lào Cai – Hà nội 6,030,000
Cho thuê xe 29 chỗ Lào Cai – Sa Pa – Lào cai 1,656,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Lào Cai – Sa Pa – Hà nội 6,678,000
Cho thuê xe 29 chỗ Thăm Bắc Hà 1,548,000
Cho thuê xe 29 chỗ Lào Cai – Hà Giang 2,142,000
Cho thuê xe 29 chỗ Lai Châu – Sa Pa 1,926,000
Cho thuê xe 29 chỗ Lai Châu – Sa Pa – Lào Cai 2,223,000
Cho thuê xe 29 chỗ Lai Châu – Tuần Giáo – Điện Biên 1,980,000
Cho thuê xe 29 chỗ Lai Châu – Điện Biên (Qua quốc Lộ 12) 1,764,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Phủ Lý – Hà nội 1,710,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Nam Định – Hà nội 1,980,000
Cho thuê xe 29 chỗ Thăm chùa Cổ Lễ – Nam Định 1,494,000
Cho thuê xe 29 chỗ Thăm đền Trần và Tháp Phổ Minh – Nam Định 1,440,000
Cho thuê xe 29 chỗ Nam Định – Hải Phòng 1,683,000
Cho thuê xe 29 chỗ Nam Định – Chùa Keo – Nam Định 1,575,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Ninh Bình 1,710,000
Cho thuê xe 29 chỗ Thăm Tam Cốc Bích Động 1,548,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Tam Cốc – Bích Động – Phát Diệm – Hà Nội 2,709,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Tam Cốc – Bích Đông – Đinh Lê – Hà Nội 2,223,000
Cho thuê xe 29 chỗ Ninh Bình – Phát Diệm – Ninh Bình 1,548,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Thăm rừng Cúc Phương – Hà Nội 3,033,000
Cho thuê xe 29 chỗ Ninh Bình – Cúc Phương 1,575,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Nho Quan 2,142,000
Cho thuê xe 29 chỗ Ninh Bình – Nho Quan – Hoà Bình 1,764,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Thanh Hoá 1,845,000
Cho thuê xe 29 chỗ Thăm Sầm Sơn ( Thanh Hoá ) 1,521,000
Cho thuê xe 29 chỗ Thăm Thành Nhà Hồ ( Thanh Hoá ) 1,629,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Vinh – Hà nội 5,382,000
Cho thuê xe 29 chỗ Thăm Cửa Lò ( Vinh ) 1,521,000
Cho thuê xe 29 chỗ Thăm Quê Bác ( Vinh ) 1,521,000
Cho thuê xe 29 chỗ Vinh – Đồng Hới 2,061,000
Cho thuê xe 29 chỗ Thăm Động Phong Nha ( Đồng Hới ) 1,710,000
Cho thuê xe 29 chỗ Thăm Bãi Đá Nhảy ( Đồng Hới ) 1,467,000
Cho thuê xe 29 chỗ Đồng Hới – Động Phong Nha( Đường 1 rẽ vào ) Đồng Hới 1,656,000
Cho thuê xe 29 chỗ Thăm Địa đạo Vĩnh Mốc ( Đồng Hới ) 1,818,000
Cho thuê xe 29 chỗ Đồng Hới – Đông Hà 1,550,700
Cho thuê xe 29 chỗ Đông Hà – Huế 1,629,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà nội -Thanh Hoá – Hà nội 2,628,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Sầm sơn – Hà nội 3,438,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Cửa lò – Hà nội 6,678,000

LƯU Ý:

  • Bảng giá trên có thể thay đổi vào cuối tuần, mùa cao điểm, giá xằn dầu tăng chúng tôi chưa kịp cập nhật giá.
  • Giá trên sử dụng xe 01 ngày và từ 08h00 đến 18h00 hàng ngày.
  • Giá thuê xe trên chưa bao gồm: ăn nghỉ lái xe, thuế VAT, vé cầu phà-bến bãi, ngoài giờ (100.000/giờ) và Km vượt.

Lưu ý: Bảng báo giá trên chỉ là tham khảo. Quý khách vui lòng liên hệ với số Hotline của Hoàng Quân để được tư vấn và báo giá chính xác nhất.