BẢNG GIÁ THUÊ XE 4-7-9-16-19-29-35-45 CHỖ TẠI HÀ NỘI GIÁ RẺ – THUÊ XE DU LỊCH HOÀNG QUÂN

 

BẢNG BÁO GIÁ THUÊ XE 4 CHỖ TẠI HÀ NỘI

Lịch trình Đơn giá
Giá thuê xe 4 chỗ phục vụ nội thành dưới 100km, thời gian 8 tiếng/ngày 800.000 đ
Giá thuê xe 4 chỗ phục vụ theo lịch trình dưới 100km, thời gian 10 tiếng/ngày 900.000 đ
Giá thuê xe 4 chỗ phục vụ theo lịch trình từ 100-150km, thời gian 10 tiếng/ngày 1.000.000 đ
Giá thuê xe 4 chỗ phục vụ theo lịch trình từ 150-200km, thời gian 10 tiếng/ngày 1.100.000 đ
Giá thuê xe 4 chỗ phục vụ theo lịch trình trên 200km, thời gian 12 tiếng/ngày 5.500/km
Giá thuê xe 4 chỗ phục vụ đưa đón sân bay, thời gian 3 tiếng/chuyến 550.000 đ

BẢNG BÁO GIÁ THUÊ XE 7 CHỖ TẠI HÀ NỘI

Lịch trình Đơn giá
Giá thuê xe 7 chỗ phục vụ nội thành dưới 100km, thời gian 8 tiếng/ngày 900.000 đ
Giá thuê xe 7 chỗ phục vụ theo lịch trình dưới 100km, thời gian 10 tiếng/ngày 1.000.000 đ
Giá thuê xe 7 chỗ phục vụ theo lịch trình từ 100-150km, thời gian 10 tiếng/ngày 1.100.000 đ
Giá thuê xe 7 chỗ phục vụ theo lịch trình từ 150-200km, thời gian 10 tiếng/ngày 1.200.000 đ
Giá thuê xe 7 chỗ phục vụ theo lịch trình trên 200km, thời gian 12 tiếng/ngày 6.000/km
Giá thuê xe 7 chỗ phục vụ đưa đón sân bay, thời gian 3 tiếng/chuyến 600.000 đ

 

BẢNG BÁO GIÁ THUÊ XE 16 CHỖ TẠI HÀ NỘI

Lịch trình Đơn giá
Giá thuê xe 16 chỗ phục vụ nội thành dưới 100km, thời gian 8 tiếng/ngày 1.000.000 đ
Giá thuê xe 16 chỗ phục vụ theo lịch trình dưới 100km, thời gian 10 tiếng/ngày 1.100.000 đ
Giá thuê xe 16 chỗ phục vụ theo lịch trình từ 100-150km, thời gian 10 tiếng/ngày 1.300.000 đ
Giá thuê xe 16 chỗ phục vụ theo lịch trình từ 150-200km, thời gian 10 tiếng/ngày 1.400.000 đ
Giá thuê xe 16 chỗ phục vụ theo lịch trình trên 200km, thời gian 12 tiếng/ngày 7.500/km
Giá thuê xe 16 chỗ phục vụ đưa đón sân bay, thời gian 3 tiếng/chuyến 750.000 đ

BẢNG BÁO GIÁ THUÊ XE 29 CHỖ TẠI HÀ NỘI

Lịch trình Đơn giá
Giá thuê xe 29 chỗ phục vụ nội thành dưới 100km, thời gian 8 tiếng/ngày 1.100.000 đ
Giá thuê xe 29 chỗ phục vụ theo lịch trình dưới 100km, thời gian 10 tiếng/ngày 1.200.000 đ
Giá thuê xe 29 chỗ phục vụ theo lịch trình từ 100-150km, thời gian 10 tiếng/ngày 1.400.000 đ
Giá thuê xe 29 chỗ phục vụ theo lịch trình từ 150-200km, thời gian 10 tiếng/ngày 1.600.000 đ
Giá thuê xe 29 chỗ phục vụ theo lịch trình trên 200km, thời gian 12 tiếng/ngày 8.500/km
Giá thuê xe 29 chỗ phục vụ đưa đón sân bay, thời gian 3 tiếng/chuyến 850.000 đ

BẢNG BÁO GIÁ THUÊ XE 35 CHỖ TẠI HÀ NỘI

Lịch trình Đơn giá
Giá thuê xe 35 chỗ phục vụ nội thành dưới 100km, thời gian 8 tiếng/ngày 1.300.000 đ
Giá thuê xe 35 chỗ phục vụ theo lịch trình dưới 100km, thời gian 10 tiếng/ngày 1.500.000 đ
Giá thuê xe 35 chỗ phục vụ theo lịch trình từ 100-150km, thời gian 10 tiếng/ngày 1.700.000 đ
Giá thuê xe 35 chỗ phục vụ theo lịch trình từ 150-200km, thời gian 10 tiếng/ngày 1.900.000 đ
Giá thuê xe 35 chỗ phục vụ theo lịch trình trên 200km, thời gian 12 tiếng/ngày 9.500/km
Giá thuê xe 35 chỗ phục vụ đưa đón sân bay, thời gian 3 tiếng/chuyến 950.000 đ

BẢNG BÁO GIÁ THUÊ XE 45 CHỖ TẠI HÀ NỘI

 

Lịch trình Đơn giá
Giá thuê xe 45 chỗ phục vụ nội thành dưới 100km, thời gian 8 tiếng/ngày 1.500.000 đ
Giá thuê xe 45 chỗ phục vụ theo lịch trình dưới 100km, thời gian 10 tiếng/ngày 1.700.000 đ
Giá thuê xe 45 chỗ phục vụ theo lịch trình từ 100-150km, thời gian 10 tiếng/ngày 1.900.000 đ
Giá thuê xe 45 chỗ phục vụ theo lịch trình từ 150-200km, thời gian 10 tiếng/ngày 2.100.000 đ
Giá thuê xe 45 chỗ phục vụ theo lịch trình trên 200km, thời gian 12 tiếng/ngày 11.500/km
Giá thuê xe 45 chỗ phục vụ đưa đón sân bay, thời gian 3 tiếng/chuyến 1.200.000 đ

Lưu ý: Bảng báo giá trên chỉ là tham khảo. Quý khách vui lòng liên hệ với số Hotline của Hoàng Quân để được tư vấn và báo giá chính xác nhất.