BẢNG BÁO GIÁ THUÊ XE 4 CHỖ TẠI HÀ NỘI – THUÊ XE DU LỊCH HOÀNG QUÂN

Lịch trình Đơn giá
Giá thuê xe 4 chỗ phục vụ nội thành dưới 100km, thời gian 8 tiếng/ngày 800.000 đ
Giá thuê xe 4 chỗ phục vụ theo lịch trình dưới 100km, thời gian 10 tiếng/ngày 900.000 đ
Giá thuê xe 4 chỗ phục vụ theo lịch trình từ 100-150km, thời gian 10 tiếng/ngày 1.000.000 đ
Giá thuê xe 4 chỗ phục vụ theo lịch trình từ 150-200km, thời gian 10 tiếng/ngày 1.100.000 đ
Giá thuê xe 4 chỗ phục vụ theo lịch trình trên 200km, thời gian 12 tiếng/ngày 5.500/km
Giá thuê xe 4 chỗ phục vụ đưa đón sân bay, thời gian 3 tiếng/chuyến 550.000 đ

BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE 4 CHỖ ĐI MỘT SỐ TUYẾN

Đơn vị tính: vnđ

Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Làng Đồng Kỵ 888,467
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Bát Tràng 980,598
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Bà Chúa Kho 943,745
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Thầy – Tây Phương 1,054,303
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Thầy – Chùa Trăm Gian 1,146,434
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Sơn Tây 999,024
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Sơn Tây – Đồng Mô 1,072,729
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Xuân Mai 980,598
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Bút Tháp 925,319
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Đồ sơn 1,377,964
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Ninh bình 1,289,839
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Hải phòng 1,289,839
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Hạ long 1,818,593
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Uông bí 1,289,839
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Quất lâm 1,466,090
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Vinh 1,642,341
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Hải dương 1,164,861
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Hà nam 1,128,008
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Dâu – Chùa Bút Tháp 943,745
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Bút Tháp – Đông Hồ 999,024
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Làng Đông Hồ 980,598
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Tam Đảo 1,164,861
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Đậu (Thường Tín) 925,319
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Trăm gian 888,467
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Hương 1,054,303
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội-Nội bài 980,598
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội- Nội bài  & thăm 01 vòng thành phố 1,017,450
Cho thuê xe 4 chỗ Thăm quan Hà nội 01 ngày 980,598
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Cổ loa – Hà nội 906,893
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội-Chùa Trăm Gian-Vạn phúc- Hạ thái 1,128,008
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội-Chùa Thầy-Vạn Phúc-Hà nội 1,072,729
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Bắc Ninh 943,745
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Bắc Giang 1,054,303
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Chi Lăng 1,045,090
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Lạng Sơn 1,730,467
Cho thuê xe 4 chỗ Thăm Lạng Sơn 1 ngày 925,319
Cho thuê xe 4 chỗ Lạng Sơn – Đồng Đăng – Lạng Sơn 870,040
Cho thuê xe 4 chỗ Lạng Sơn – Hữu Nghị Quan – Lạng Sơn 888,467
Cho thuê xe 4 chỗ Đồng Đăng – Hữu Nghị Quan 814,762
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Thái Nguyên 1,201,713
Cho thuê xe 4 chỗ Thái Nguyên – Hồ Núi Cốc 860,827
Cho thuê xe 4 chỗ Thái Nguyên – Bắc Cạn 980,598
Cho thuê xe 4 chỗ Bắc Cạn – Hồ Ba Bể 971,385
Cho thuê xe 4 chỗ Bắc Cạn – Phủ Thông 870,040
Cho thuê xe 4 chỗ Phủ  Thông  – Chợ Rã – Hồ Ba Bể 925,319
Cho thuê xe 4 chỗ Cao Bằng  – Bắc Cạn 1,072,729
Cho thuê xe 4 chỗ Thăm Cao Bằng 1/2 ngày 1,333,902
Cho thuê xe 4 chỗ Cao Bằng – Phủ Thông 1,035,877
Cho thuê xe 4 chỗ Cao Bằng – Hồ Ba Bể 1,128,008
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Cao Bằng 3,052,351
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Hoà Bình 1,164,861
Cho thuê xe 4 chỗ Hoà Bình – Lòng hồ sông Đà – Hoà Bình 851,614
Cho thuê xe 4 chỗ Hoà Bình – Làng Mường Dao – Hoà Bình 870,040
Cho thuê xe 4 chỗ Hoà Bình – Mai Châu – Hoà Bình 1,128,008
Cho thuê xe 4 chỗ Hoà Bình – Ninh Bình 1,054,303
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Hoà Bình – Mai Châu – Hoà Bình – Ninh Bình – HN 2,611,723
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Hoà Bình – Ninh Bình (TC, BĐ, Đinh Lê)- Hạ Long- H.Nội 3,404,854
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Hoà Bình – Mai Châu – Hoà Bình – H. Nội 1,774,530
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Mộc Châu 2,347,346
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Sơn La 3,316,728
Cho thuê xe 4 chỗ Sơn La – Điện Biên 1,164,861
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Tuần Giáo 2,215,158
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Sơn La – Tuần Giáo – Điện Biên 2,567,660
Cho thuê xe 4 chỗ Thăm Điện Biên 1/2 ngày 888,467
Cho thuê xe 4 chỗ Thăm Điện Biên cả ngày 980,598
Cho thuê xe 4 chỗ Điện Biên – Tây Trang – Điện Biên 943,745
Cho thuê xe 4 chỗ Điện Biên – Lai Châu 980,598
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Tuần Giáo – Lai Châu 2,655,786
Cho thuê xe 4 chỗ Thăm Lai Châu 1/2 ngày 888,467
Cho thuê xe 4 chỗ Cao Bằng – Thác Bản Gốc – cao Bằng 1,201,713
Cho thuê xe 4 chỗ Cao Bằng – Pác Bó – Cao Bằng 1,054,303
Cho thuê xe 4 chỗ Cao Bằng – Trà Lĩnh (Biên giới ) – Cao Bằng 999,024
Cho thuê xe 4 chỗ Cao Bằng – Lạng Sơn 1,091,156
Cho thuê xe 4 chỗ Yên Bái – Tuyên Quang 980,598
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Tuyên Quang 1,128,008
Cho thuê xe 4 chỗ Thái Nguyên – Tuyên Quang – Hà Giang 1,333,902
Cho thuê xe 4 chỗ Tuyên Quang – Hà Giang 1,109,582
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Phúc Yên 1,035,877
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Vĩnh Yên 1,054,303
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Việt Trì 1,164,861
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Đền Hùng 1,201,713
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Phú Thọ 1,289,839
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Yên Bái 1,994,844
Cho thuê xe 4 chỗ Yên Bái  – Lào Cai 1,128,008
Cho thuê xe 4 chỗ Yên Bái – Thái Nguyên 1,091,156
Cho thuê xe 4 chỗ Thái Nguyên – Bắc Cạn 980,598
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Lào Cai 3,404,854
Cho thuê xe 4 chỗ Lào Cai – Sa Pa – Lào cai 980,598
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Lào Cai – Sa Pa 3,757,356
Cho thuê xe 4 chỗ Thăm Bắc Hà 906,893
Cho thuê xe 4 chỗ Lào Cai – Hà Giang 1,289,839
Cho thuê xe 4 chỗ Lai Châu – Sa Pa 1,164,861
Cho thuê xe 4 chỗ Lai Châu – Sa Pa – Lào Cai 1,333,902
Cho thuê xe 4 chỗ Lai Châu – Tuần Giáo – Điện Biên 1,201,713
Cho thuê xe 4 chỗ Lai Châu – Điện Biên (Qua quốc Lộ 12) 1,054,303
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Phủ Lý 1,017,450
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Nam Định 1,201,713
Cho thuê xe 4 chỗ Thăm chùa Cổ Lễ – Nam Định 870,040
Cho thuê xe 4 chỗ Thăm đền Trần và Tháp Phổ Minh – Nam Định 833,188
Cho thuê xe 4 chỗ Nam Định – Hải Phòng 999,024
Cho thuê xe 4 chỗ Nam Định – Chùa Keo – Nam Định 925,319
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Ninh Bình 1,017,450
Cho thuê xe 4 chỗ Thăm Tam Cốc Bích Động 906,893
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Tam Cốc – Bích Động – Phát Diệm 1,598,278
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Tam Cốc – Bích Đông – Đinh Lê 1,333,902
Cho thuê xe 4 chỗ Ninh Bình – Phát Diệm – Ninh Bình 906,893
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Thăm rừng Cúc Phương 1,774,530
Cho thuê xe 4 chỗ Ninh Bình – Cúc Phương 925,319
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Nho Quan 1,289,839
Cho thuê xe 4 chỗ Ninh Bình – Nho Quan – Hoà Bình 1,054,303
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Thanh Hoá 1,109,582
Cho thuê xe 4 chỗ Thăm Sầm Sơn ( Thanh Hoá ) 888,467
Cho thuê xe 4 chỗ Thăm Thành Nhà Hồ ( Thanh Hoá ) 962,172
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Vinh 3,052,351
Cho thuê xe 4 chỗ Thăm Cửa Lò ( Vinh ) 888,467
Cho thuê xe 4 chỗ Thăm Quê Bác ( Vinh ) 888,467
Cho thuê xe 4 chỗ Vinh – Đồng Hới 1,245,776
Cho thuê xe 4 chỗ Thăm Động Phong Nha ( Đồng Hới ) 1,017,450
Cho thuê xe 4 chỗ Thăm Bãi Đá Nhảy ( Đồng Hới ) 851,614
Cho thuê xe 4 chỗ Đồng Hới – Động Phong Nha( Đường 1 rẽ vào ) Đồng Hới 980,598
Cho thuê xe 4 chỗ Thăm Địa đạo Vĩnh Mốc ( Đồng Hới ) 1,091,156
Cho thuê xe 4 chỗ Đồng Hới – Đông Hà 908,735
Cho thuê xe 4 chỗ Đông Hà – Huế 962,172
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội -Thanh Hoá 1,554,216
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Sầm sơn 1,994,844
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Cửa lò 3,757,356

LƯU Ý:

  • Bảng giá trên chỉ áp dụng cho các loại xe thông dụng như : Altis, Vios, Honda Civic…..
  • Bảng giá trên có thể thay đổi vào cuối tuần, mùa cao điểm, giá xằn dầu tăng chúng tôi chưa kịp cập nhật giá.
  • Giá trên sử dụng xe 01 ngày và từ 08h00 đến 18h00 hàng ngày.
  • Giá thuê xe trên chưa bao gồm: ăn nghỉ lái xe, thuế VAT, vé cầu phà-bến bãi, ngoài giờ (60.000/giờ) và Km vượt (5.500/km).

Lưu ý: Bảng báo giá trên chỉ là tham khảo. Quý khách vui lòng liên hệ với số Hotline của Hoàng Quân để được tư vấn và báo giá chính xác nhất.