BẢNG BÁO GIÁ THUÊ XE 45 CHỖ TẠI HÀ NỘI – THUÊ XE DU LỊCH HOÀNG QUÂN

 

Lịch trình Đơn giá
Giá thuê xe 45 chỗ phục vụ nội thành dưới 100km, thời gian 8 tiếng/ngày 1.500.000 đ
Giá thuê xe 45 chỗ phục vụ theo lịch trình dưới 100km, thời gian 10 tiếng/ngày 1.700.000 đ
Giá thuê xe 45 chỗ phục vụ theo lịch trình từ 100-150km, thời gian 10 tiếng/ngày 1.900.000 đ
Giá thuê xe 45 chỗ phục vụ theo lịch trình từ 150-200km, thời gian 10 tiếng/ngày 2.100.000 đ
Giá thuê xe 45 chỗ phục vụ theo lịch trình trên 200km, thời gian 12 tiếng/ngày 11.500/km
Giá thuê xe 45 chỗ phục vụ đưa đón sân bay, thời gian 3 tiếng/chuyến 1.200.000 đ

BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE 45 CHỖ ĐI MỘT SỐ TUYẾN

Đơn vị tính: vnđ

Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Làng Đồng Kỵ – Hà Nội 2,363,400
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Bát Tràng – Hà Nội 2,597,400
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Bà Chúa Kho – Hà Nội 2,503,800
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Thầy – Tây Phương – Hà Nội 2,784,600
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Thầy – Chùa Trăm Gian – Hà Nội 3,018,600
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Sơn Tây – Hà Nội 2,644,200
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Sơn Tây – Đồng Mô – Hà Nội 2,831,400
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Xuân Mai – Hà Nội 2,597,400
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Bút Tháp – Hà Nội 2,457,000
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Đồ sơn – Hà nội 2,898,000
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Ninh bình – Hà nội 2,664,000
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Hải phòng – Hà nội 2,664,000
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Hạ long – Hà nội 4,068,000
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Uông bí – Hà nội 2,664,000
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Quất lâm – Hà nội 3,132,000
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Vinh 3,600,000
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Hải dương – Hà nội 3,065,400
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Hà nam – Hà nội 2,971,800
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Dâu – Chùa Bút Tháp – Hà Nội 2,503,800
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Bút Tháp – Đông Hồ – Hà Nội 2,644,200
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Làng Đông Hồ – Hà Nội 2,597,400
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Tam Đảo – Hà Nội 3,065,400
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Đậu (Thường Tín) – Hà Nội 2,457,000
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Trăm gian – Hà Nội 2,363,400
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Hương – Hà Nội 2,784,600
Cho thuê xe 45 chỗ Hà nội-Nội bài- Hà nội 2,597,400
Cho thuê xe 45 chỗ Hà nội- Nội bài – Hà nội & thăm 01 vòng thành phố 2,691,000
Cho thuê xe 45 chỗ Thăm quan Hà nội 01 ngày 2,597,400
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Cổ loa – Hà nội 2,410,200
Cho thuê xe 45 chỗ Hà nội-Chùa Trăm Gian-Vạn phúc- Hạ thái – Hà nội 2,971,800
Cho thuê xe 45 chỗ Hà nội-Chùa Thầy-Vạn Phúc-Hà nội 2,831,400
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Bắc Ninh – Hà nội 2,503,800
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Bắc Giang – Hà nội 2,784,600
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Chi Lăng 2,761,200
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Lạng Sơn – Hà nội 3,834,000
Cho thuê xe 45 chỗ Thăm Lạng Sơn 1 ngày 2,457,000
Cho thuê xe 45 chỗ Lạng Sơn – Đồng Đăng – Lạng Sơn 2,316,600
Cho thuê xe 45 chỗ Lạng Sơn – Hữu Nghị Quan – Lạng Sơn 2,363,400
Cho thuê xe 45 chỗ Đồng Đăng – Hữu Nghị Quan 2,176,200
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Thái Nguyên – Hà nội 2,430,000
Cho thuê xe 45 chỗ Thái Nguyên – Hồ Núi Cốc 2,293,200
Cho thuê xe 45 chỗ Thái Nguyên – Bắc Cạn 2,597,400
Cho thuê xe 45 chỗ Bắc Cạn – Hồ Ba Bể 2,574,000
Cho thuê xe 45 chỗ Bắc Cạn – Phủ Thông 2,316,600
Cho thuê xe 45 chỗ Phủ  Thông  – Chợ Rã – Hồ Ba Bể 2,457,000
Cho thuê xe 45 chỗ Cao Bằng  – Bắc Cạn 2,831,400
Cho thuê xe 45 chỗ Thăm Cao Bằng 1/2 ngày 2,781,000
Cho thuê xe 45 chỗ Cao Bằng – Phủ Thông 2,737,800
Cho thuê xe 45 chỗ Cao Bằng – Hồ Ba Bể 2,971,800
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Cao Bằng – Hà nội 7,344,000
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Hoà Bình – Hà Nội 3,065,400
Cho thuê xe 45 chỗ Hoà Bình – Lòng hồ sông Đà – Hoà Bình 2,269,800
Cho thuê xe 45 chỗ Hoà Bình – Làng Mường Dao – Hoà Bình 2,316,600
Cho thuê xe 45 chỗ Hoà Bình – Mai Châu – Hoà Bình 2,971,800
Cho thuê xe 45 chỗ Hoà Bình – Ninh Bình 2,784,600
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Hoà Bình – Mai Châu – Hoà Bình – Ninh Bình – HN 6,174,000
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Hoà Bình – Ninh Bình (TC, BĐ, Đinh Lê)- Hạ Long- H.Nội 8,280,000
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Hoà Bình – Mai Châu – Hoà Bình – H. Nội 3,951,000
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Mộc Châu – Hà nội 5,472,000
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Sơn La – Hà nội 8,046,000
Cho thuê xe 45 chỗ Sơn La – Điện Biên 3,065,400
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Tuần Giáo 5,121,000
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Sơn La – Tuần Giáo – Điện Biên 6,057,000
Cho thuê xe 45 chỗ Thăm Điện Biên 1/2 ngày 2,363,400
Cho thuê xe 45 chỗ Thăm Điện Biên cả ngày 2,597,400
Cho thuê xe 45 chỗ Điện Biên – Tây Trang – Điện Biên 2,503,800
Cho thuê xe 45 chỗ Điện Biên – Lai Châu 2,597,400
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Tuần Giáo – Lai Châu 6,291,000
Cho thuê xe 45 chỗ Thăm Lai Châu 1/2 ngày 2,363,400
Cho thuê xe 45 chỗ Cao Bằng – Thác Bản Gốc – cao Bằng 2,430,000
Cho thuê xe 45 chỗ Cao Bằng – Pác Bó – Cao Bằng 2,784,600
Cho thuê xe 45 chỗ Cao Bằng – Trà Lĩnh (Biên giới ) – Cao Bằng 2,644,200
Cho thuê xe 45 chỗ Cao Bằng – Lạng Sơn 2,878,200
Cho thuê xe 45 chỗ Yên Bái – Tuyên Quang 2,597,400
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Tuyên Quang 2,971,800
Cho thuê xe 45 chỗ Thái Nguyên – Tuyên Quang – Hà Giang 2,781,000
Cho thuê xe 45 chỗ Tuyên Quang – Hà Giang 2,925,000
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Phúc Yên – Hà nội 2,737,800
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Vĩnh Yên – Hà nội 2,784,600
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Việt Trì – Hà nội 3,065,400
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Đền Hùng – Hà Nội 2,430,000
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Phú Thọ – Hà nội 2,664,000
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Yên Bái – Hà nội 4,536,000
Cho thuê xe 45 chỗ Yên Bái  – Lào Cai 2,971,800
Cho thuê xe 45 chỗ Yên Bái – Thái Nguyên 2,878,200
Cho thuê xe 45 chỗ Thái Nguyên – Bắc Cạn 2,597,400
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Lào Cai – Hà nội 8,280,000
Cho thuê xe 45 chỗ Lào Cai – Sa Pa – Lào cai 2,597,400
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Lào Cai – Sa Pa – Hà nội 9,216,000
Cho thuê xe 45 chỗ Thăm Bắc Hà 2,410,200
Cho thuê xe 45 chỗ Lào Cai – Hà Giang 2,664,000
Cho thuê xe 45 chỗ Lai Châu – Sa Pa 3,065,400
Cho thuê xe 45 chỗ Lai Châu – Sa Pa – Lào Cai 2,781,000
Cho thuê xe 45 chỗ Lai Châu – Tuần Giáo – Điện Biên 2,430,000
Cho thuê xe 45 chỗ Lai Châu – Điện Biên (Qua quốc Lộ 12) 2,784,600
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Phủ Lý – Hà nội 2,691,000
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Nam Định – Hà nội 2,430,000
Cho thuê xe 45 chỗ Thăm chùa Cổ Lễ – Nam Định 2,316,600
Cho thuê xe 45 chỗ Thăm đền Trần và Tháp Phổ Minh – Nam Định 2,223,000
Cho thuê xe 45 chỗ Nam Định – Hải Phòng 2,644,200
Cho thuê xe 45 chỗ Nam Định – Chùa Keo – Nam Định 2,457,000
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Ninh Bình 2,691,000
Cho thuê xe 45 chỗ Thăm Tam Cốc Bích Động 2,410,200
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Tam Cốc – Bích Động – Phát Diệm – Hà Nội 3,483,000
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Tam Cốc – Bích Đông – Đinh Lê – Hà Nội 2,781,000
Cho thuê xe 45 chỗ Ninh Bình – Phát Diệm – Ninh Bình 2,410,200
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Thăm rừng Cúc Phương – Hà Nội 3,951,000
Cho thuê xe 45 chỗ Ninh Bình – Cúc Phương 2,457,000
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Nho Quan 2,664,000
Cho thuê xe 45 chỗ Ninh Bình – Nho Quan – Hoà Bình 2,784,600
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Thanh Hoá 2,925,000
Cho thuê xe 45 chỗ Thăm Sầm Sơn ( Thanh Hoá ) 2,363,400
Cho thuê xe 45 chỗ Thăm Thành Nhà Hồ ( Thanh Hoá ) 2,550,600
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Vinh – Hà nội 7,344,000
Cho thuê xe 45 chỗ Thăm Cửa Lò ( Vinh ) 2,363,400
Cho thuê xe 45 chỗ Thăm Quê Bác ( Vinh ) 2,363,400
Cho thuê xe 45 chỗ Vinh – Đồng Hới 2,547,000
Cho thuê xe 45 chỗ Thăm Động Phong Nha ( Đồng Hới ) 2,691,000
Cho thuê xe 45 chỗ Thăm Bãi Đá Nhảy ( Đồng Hới ) 2,269,800
Cho thuê xe 45 chỗ Đồng Hới – Động Phong Nha( Đường 1 rẽ vào ) Đồng Hới 2,597,400
Cho thuê xe 45 chỗ Thăm Địa đạo Vĩnh Mốc ( Đồng Hới ) 2,878,200
Cho thuê xe 45 chỗ Đồng Hới – Đông Hà 2,414,880
Cho thuê xe 45 chỗ Đông Hà – Huế 2,550,600
Cho thuê xe 45 chỗ Hà nội -Thanh Hoá – Hà nội 3,366,000
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Sầm sơn – Hà nội 4,536,000
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Cửa lò – Hà nội 9,216,000

LƯU Ý:

  • Bảng giá trên có thể thay đổi vào cuối tuần, mùa cao điểm, giá xằn dầu tăng chúng tôi chưa kịp cập nhật giá.
  • Giá trên sử dụng xe 01 ngày và từ 08h00 đến 18h00 hàng ngày.
  • Giá thuê xe trên chưa bao gồm: ăn nghỉ lái xe, thuế VAT, vé cầu phà-bến bãi, ngoài giờ (200.000/giờ) và Km vượt.

Lưu ý: Bảng báo giá trên chỉ là tham khảo. Quý khách vui lòng liên hệ với số Hotline của Hoàng Quân để được tư vấn và báo giá chính xác nhất.